Tack till tävlingskommittén och särskilt Sif för ett bra arrangemang!

RESULTAT:
Spelarnr Spelare Vunna
matcher
Game Pris
1+2 Rein Tarmet/Viljo Aulio 3 15 1:a pris
7+8 Per Johag/Lars-Erik Eriksson 2 14 Delat 2:a pris
11+12 Gunila Langius/Bengt Jorming 2 14 Delat: 2a pris
3+4 Sven Lundh/Ingrid Simon 2 11 3:e pris
13+14 Bernt Enström/Kerstin Persson 1 12  
5+6 Roland Johannisson/Harriet Lundh 1 11  
9+10 Bertil Persson/Gertrud Aulio 1 8  
15+16 Bob Reinders/Gun Alström 0 8  Trevlig samvaro

Viljo och Rein

Bengt och Gunila, Per och Lars-Erik

Foto: Gun A med Sony Ericsson K770i