Pensionärernas Tennisklubb Stockholm är oss veterligen den enda tennisklubb i Stockholm som enbart vänder sig till pensionärer.
Vi har idag c:a 200 medlemmar från hela Stor-Stockholm. Omkring 20 procent är damer. Våra medlemmar är mellan 60 och 95 år unga!
Vi välkomnar alla som hållit i en racket, hur bra eller otränad Du än är!
Vi spelar i MIK-Hallen på Mälarhöjdens Idrottsplats i Fruängen invid E4 dagtid måndagar - fredagar.
Vi tar ut en mycket blygsam årsavgift - 150 kr. Vårt plusgironummer är 436 76 99-8.
Vår viktigaste aktivitet är gruppspel. Grupperna är anpassade efter deltagarnas spelstyrka. Spel i singel, mixed dubbel och både dam- och herrdubbel. Vi har ett livligt tävlingsutbyte med andra veteranklubbar i Mellansverige och Helsingfors. Vi lägger stor vikt vid den sociala dimensionen på och utanför planen. Vi har väldigt trevligt!
Intresserad?
Ring någon av styrelsemedlemmarna (knappen "Adresser" på startsidan) eller Gun Alström, 070-954 47 41, eller skicka ett mejl (se adress på första sidan)!
Välkommen!