Klass PTKS Uppsala TK Set 1 Set 2 Poäng
HS 1 Arne Rosenlind Vilnis Vieglins 4-6 0-3 0-4
HS 2 Bo Karlsson Leif Lindgren 4-6 2-1 1-3
HD 1 Göran Wadmark/Nils Nyström Bengt Harryson/Lennart Lindqvist 4-6 2-1 1-3
HD 2 Håkan Davidsson/José Godoy Valentin Bric/Hans-Gösta Warngren 6-2 5-2 4-0
HD 3 Stefan Jakobsson/Magnus Lind Arne Ridderström/Zaim Özmete 1-6 1-5 0-4
HD 4 Göran Eriksson/Kurt Nyström Harald Alfons/Jan Wemming 6-4 4-1 4-0
HD 5 Rain Remmel/Bo Hemborg Magnus Rune/Jan Zimmerman 1-6 3-4 1-3
HD 6 Lennart Nilsson/Tommy Bergström Klas Gregefalk/Nils-Olof Irwang 1-6 2-2 1-3
HD 7 Roland Johansson/Hans Rosén Sven Hedenskog/Leif Lindgren 1-6 1-6 0-4
HD 8 Gunnar Pellkvist/Rein Tarmet Bo Hagman/Björn Magnusson 0-6 3-4 1-3
HD 9 Arne Schmitz/Conny Lindqvist Hans-Olof Jansson/Jan Orenius 4-6 2-2 1-3
HD/DD Gunnel Wictorin/Kristina Eklund Manfred Bold/Kaj Rosnell 6-2 3-2 3-1
MD 1 Lena Arbman/Arne Holm Inga-Lill Arebjär/Bengt Önnerdal 6-3 2-0 4-0
MD 2 Lis Magnusson/Bertil Persson Birgitta Tibell/Gunnar Tibell 6-1 6-1 4-0
MD 3 Karin Romander/Sandor Csöregh Gunilla Bogren/Göran Rosén 6-3 3-0 4-0
    Slutresultat     29-31